Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

500 Bin Işıkyılı İçerisindeki Evren
Uydu Gökadalar

En Yakın Gökadalar
Yaklaştır Ana Sayfa Uzaklaştır
* 500.000 ışıkyılı içerisindeki büyük gökada sayısı : 1
* 500.000 ışıkyılı içerisindeki cüce gökada sayısı : 11
* 500.000 ışıkyılı içerisindeki yıldız sayısı : 225 milyar

Harita Hakkında

Samanyolu, kendi içerisindeki yıldız sayısıyla karşılaştırıldığında önemsiz bir rakam olan birkaç on milyon yıldız içeren birkaç cüce gökada ile kuşatılmıştır. Bu harita en yakın cüceleri gösterir. Hepsi, yerçekimsel olarak Samanyolu'na bağlı olup, yörüngelerini tamamlama süreleri milyarlarca yılı bulmaktadır.

Uydu Gökadalar

Cüce Yay
Cüce Yay Gökadamızın öteki tarafında yer alan bu cüce, ancak 1994 yılında keşfedilebildi. Cüce Yay, gökadamız tarafından yavaşça parçalanmaktadır.
Cüce Büyükayı II
Cüce Büyükayı II Bu gökada 2006 yılında keşfedildi. Bilinen en küçük ve en sönük gökadalardan biridir. Ayrıca, normal bir fotoğrafta gözükmek için de çok sönüktür.
Büyük Macellan Bulutu (BMB)
Büyük Macellan Bulutu Uydu gökadaların en büyüğü ve Yerel Grup'taki dördüncü en büyük gökadadır. Gökada, güney yarımküre göğünde büyük parlak bir cisimdir ve gökyüzündeki en parlak gökadadır. Birkaç milyar yıldız içerir ve başta 2000 ışıkyılı çapındaki büyük bir gaz ve toz topluluğu olan Tarantula Bulutsusu'nda olmak üzere halen birçok yıldızın oluşumu devam etmektedir. 1987 yılında bulut içerisinde bir üstnova (supernova) patlaması yaşandı ve genişleyen üstnova kalıntılarının gözlemi, gökadanın uzaklık ölçümlerinin tam olarak yapılmasını sağladı.
Küçük Macellan Bulutu (KMB)
Küçük Macellan Bulutu İsmine rağmen bu gökada, cüce bir gökada için oldukça büyüktür. En az birkaç yüz milyon yıldız içerir ve güney yarımkürede çıplak gözle kolayca görülebilir. Büyük Macellan Bulutu'nda olduğu gibi burada da birçok yeni yıldız oluşumu devam etmektedir.
Cüce Çoban
Cüce Çoban Bu gökada 2006 yılında keşfedildi. Keşfedilen en soluk gökadalardan biridir. Normal bir fotoğrafta görülemeyecek kadar soluktur. Ancak gökyüzünün bu bölgesinde yer alan soluk yıldızlar dikkatlice sayılarak ortaya çıkarılabilir.
Cüce Küçükayı
Cüce Küçükayı 1954 yılında keşfedilen çok cılız bir gökadadır. Yakın bir gökada olmasına rağmen güçlü bir teleskop dışında bir şeyle görülemeyecek kadar sönüktür. Gökadada yer alan yıldızların tamamı en az on milyar yaşındadır. Gökada, yeni yıldız oluşumuna imkan verecek gaz ve tozu bir arada tutamayacak kadar küçüktür.
Cüce Heykeltıraş
Cüce Heykeltıraş 1937'de Harlow Shapley tarafından keşfedilmiştir. Muhtemelen Küçükayı Gökadası'nın iki katı büyüklüğündedir ama yıldızları onunkiler kadar yaşlı gözükmektedir.
Cüce Ejderha
Cüce Ejderha 1954 yılında Cüce Küçükayı Gökadası'yla aynı zamanda keşfedilen bu gökada, hemen hemen aynı büyüklüktedir ve yalnızca çok yaşlı yıldızlar içerir.
Cüce Altılık
Cüce Altılık Bu gökada 1989 yılında keşfedilmiştir. Aydınlatma gücü düşük bir gökadadır, ancak Küçükayı ve Ejderha gökadalarına oranla daha büyük gibi gözükmektedir.
Cüce Büyükayı I
Cüce Büyükayı Bu gökada 2005 yılında keşfedilmiştir. Cüce Çoban gibi aşırı derecede sönük bir başka gökadadır.
Cüce Karina
Cüce Karina 1977 yılında keşfedilmiş, bir başka minik cüce gökadadır. Her nasılsa, diğer birçok küçük cüce gökadanınkiyle karşılaştırıldığında, yedi milyar yıllık yaşlarıyla yıldızlarının büyük çoğunluğu biraz daha gençtir.
Cüce Ocak
Cüce Ocak 1937 yılında, Cüce Yontar (Heykeltıraş) Gökadası ile aynı zamanda keşfedilmiş olan bu gökada, en küçük cüce gökadalara kıyasla birkaç kat daha büyüktür ve birkaç milyon yıldız içerir. Yıldızlarının yaşı 3 milyar ile 10 milyar yıl arasında değişir. Gökadanın yörüngesinde dönen altı küresel küme mevcuttur.

Ana Sayfa

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri